Biuro Rachunkowo-Prawne Joanna Zaremba

BIURO RACHUNKOWE MŁAWA


Zapewniam kompleksową obsługę księgowo-kadrowa firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości i VAT.
Zapraszam do współpracy wszystkich prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą i rolniczą, ceniących doświadczenie, rzetelność i sprawność komunikacji.

Joanna Zaremba


OFERTA

Realizujemy kompleksową obsługe i doradztwo z zakresu


KSIĘGOWOŚĆ

Biuro Rachunkowe kierując ofertę do spółek prawa handlowego, cywilnych, a także osób fizycznych, zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rolników, świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe. Do moich zadań jako Biura Rachunkowego należy prowadzenie ksiąg, sporządzanie sprawozdań, deklaracji i zeznań oraz podejmowanie wielu innych działań powiązanych z realizacją obowiązków publicznoprawnych obsługiwanych przedsiębiorców.

KADRY/PŁACE

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa. Podjęcie współpracy z moim Biurem Rachunkowym spowoduje, że wszystkie obowiązki nałożone na pracodawcę a wynikające z Kodeksu Pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą realizowane w sposób rzetelny i profesjonalny.

Rolnictwo

Wszystkim rolnikom polecam usługi mojego Biura Rachunkowego w zakresie VAT-u dla rolników. Z wieloletniej praktyki w prowadzeniu fermy drobiu i rodzinnego gospodarstwa rolnego znam doskonale zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych, w tym chowu i hodowli zwierząt (szczególnie drobiu). Znając doskonale specyfikę tej działalności łatwiej wskażę rozwiązania biznesowe optymalizujące rozliczenia VAT.Główne usługi


Rolnictwo

VAT w rolnictwie

Od 2000 roku podatkiem VAT zostali objęci rolnicy. Ustawodawca rozróżnił dwie kategorie rolników:

 • rolników ryczałtowych, którzy sprzedając produkty, są zwolnieni z płacenia podatku od towarów i usług (VAT), natomiast rolnik ryczałtowy dokonując sprzedaży własnych produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, otrzymuje tzw. zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywanych środków do produkcji opodatkowanych tym podatkiem w wysokości 7% (obowiązuje od 1.01.2011r.). Jedynym obowiązkiem rolnika ryczałtowego jest przechowywanie otrzymanych od nabywcy faktur VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku za który faktury te wystawiono.
 • rolników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy sprzedając wytworzone produkty naliczają z tego tytułu podatek należny VAT, ale mają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do produkcji. Rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych dokonując sprzedaży własnych produktów nalicza przeważnie 5% lub 8 % podatku VAT , natomiast dokonując zakupu, za większości niezbędnych dla wykonania tej działalności artykułów i usług płaci 23 % podatku VAT. Różnica między kwotą należną VAT od sprzedaży, a kwotą VAT od zakupu jest zawsze nadwyżką do zwrotu dla rolnika. Rolnik który zrezygnował ze zwolnienia w VAT i wybrał zasady ogólne ma obowiązek prowadzenia ewidencji VAT oraz co miesiąc lub kwartał składać we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracje podatkowe VAT.

Jak przejść na zasady ogólne VAT w rolnictwie ?

 • Należy uzyskać Regon w Urzędzie Statystycznym.
 • Złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed początkiem miesiąca, od którego chce się przejść na zasady ogólne VAT .
 • Złożyć aktualizację NIP-7, w którym podaje numer konta bankowego do zwrotu VAT
 • Założyć i samemu prowadzić właściwe dla rozliczeń VAT ewidencje

 • ewentualnie
  Zawrzeć umowę z Biurem Rachunkowym na prowadzenie ewidencji VAT i składanie deklaracji VAT-7.

Rolnik, który zarejestrował się na VAT , pod kilkoma warunkami, ma prawo do odliczenia vat-u od zakupów dokonanych w latach wcześniejszych, przed rejestracją. Zakupy te muszą być związane z działalnością rolnika i musi on posiadać fakturę VAT.

Jakie są terminy zwrotu VAT?

60 dni - termin podstawowy.

Nie każdemu rolnikowi opłaca się być cały czas vatowcem. Większość gospodarstw po minimalnym okresie powraca na ryczałt. W przypadku VAT-u, rolników obowiązują trzy podstawowe okresy:

 • Minimalny okres przez jaki rolnik musi być vatowcem to 3 lata. Każde gospodarstwo po 3 latach może wrócić na ryczałt.
 • przy inwestycji w sprzęt występuje bardziej skomplikowana sytuacja. Jeżeli gospodarstwo kupiło sprzęt i maszyny, rolnik musi być na VAT co najmniej 5 lat od momentu zakupu ostatniego sprzętu. Do tego sprzętu zaliczają się wszystkie zakupy środków trwałych powyżej 15.000 zł netto. Bez konsekwencji w postaci zwrotu podatku rolnik może wrócić na ryczałt dopiero po 5 latach od zakupu, gdyż inaczej będzie obowiązany do zwrotu 1/5 odliczonego podatku VAT za każdy rok jaki będzie mu brakować do 5-letniego okresu bycia vatowcem.
 • w przypadku budowy nowych budynków, okres ten wydłuża się do 10 lat. Jeżeli jednak rolnik dokonał inwestycji i po 3 latach chce wrócić na ryczałt będzie musiał zwrócić 1/10 odliczonego od tej inwestycji podatku VAT za każdy rok jaki będzie mu brakować do 10-letniego okresu bycia vatowcem.

Podsumowując bez konsekwencji (obowiązku zwrotu podatku) w VAT rolnik może wrócić na ryczałt po:

 • 3 latach jeżeli nie dokonał pojedynczej inwestycji powyżej 15.000 zł netto
 • 5 latach jeżeli inwestował w pojedynczy sprzęt powyżej 15.000 zł netto
 • 10 latach jeżeli inwestował w budowę nowych budynków.

Kadrowe

USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZUS:

 • Naliczanie list płac,
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • Rozliczenia z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji,
 • Rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji PIT-4,
 • Sporządzanie różnych dokumentów na potrzeby ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców, itp.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • Drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników.

USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KADROWEJ:

 • Zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich prowadzenie,
 • Kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów pracownika,
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.,
 • Kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, itp.,
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS i ich wysyłka,
 • Wyrejestrowywanie pracowników ZUS , wysyłka deklaracji,
 • Kontrola ewidencji czasu pracy,
 • Wystawianie świadectw pracy.

Księgowe

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH:

 • Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Ewidencje przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych.
 • Elektroniczne składanie w Urzędzie Skarbowym wymaganych deklaracji VAT, VAT-UE, zeznań rocznych oraz innych np.PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PCC, SD itp.

NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJĘ DODATKOWE USŁUGI:

 • Wyprowadzanie zaległości,
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Sporządzanie podatkowej dokumentacji cen transferowych,
 • Reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
 • Usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,

Cennik

Opłaty za usługi zlecone dla mojego biura rachunkowego ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i uzależnione są m.in. od następujących czynników:

KSIĘGOWA

ryczałt

od 80 zł

podatkowa księga przychodów i rozchodów

od 100 zł

księgi handlowe

od 500 zł

VAT w rolnictwie

od 100 zł

wypełnianie zeznań rocznych bądź innych deklaracji

od 30 zł

KADROWO-PŁACOWA

Obsługa miesięczna 1 pracownika:

•zatrudnionego na umowę o pracę

od 20 zł

•zatrudnionego na umowę cywilno-prawną

od 15 zł

PORADY PRAWNE

z zakresu prawa pracy, cywilnego, karnego, gospodarczego

od 100 zł

Powyższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służą one wyłącznie do oszacowania wartości usług przy współpracy z Klientem.

Promocje dla klientów Biura Rachunkowego

Przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają działalność bezpłatnie pomagamy w założeniu firmy, doradzamy w wyborze formy opodatkowania, załatwiamy wszystkie formalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS, oraz oferujemy pierwszy miesiąc naszych usług w kwocie 1zł.

Program lojalnościowy dla klientów Biura Rachunkowego

Za polecenie innej Firmie naszego Biura Rachunkowego skutkującego podpisaniem umowy o współpracy -10% rabatu. Rabat jest udzielony w kolejnym miesiącu po podpisaniu umowy z nowym Klientem.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się do 24h.

Biuro Rachunkowo-Prawne Joanna Zaremba
ul.Gabriela Narutowicza 19/10m24
06-500 Mława

48 506 059 972

biuro@zarachuj.pl

Pn-Pt 09:00-17:00